Machtigen is gemakkelijk:

 • Je vergeet nooit te betalen

 • Je bespaart je zelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen

 • Je houdt zeggenschap doordat je een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken

 • Je kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken

 • Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging.

 • Als je het niet eens bent met een betaling, kunt je deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.

Doorlopende machtiging

 • Incassant gegevens:

  ​Incassant ID: NLD89681260 ​Kenmerk machtiging:​ schoonmaakdiensten
 • Door dit formulier in te vullen en te verzenden, geef ik mijn toestemming aan WOW! Schoonmaakdiensten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de uitgevoerde opdracht van WOW! Schoonmaakdiensten.
 • Jouw bankrekeningnummer
 • MM slash DD slash JJJJ